Statystyki


Ważne numery telefonów


Telefony alarmowe:

 • 112 - numer alarmowy z telefonu komórkowego i stacjonarnego
 • 999 - pogotowie ratunkowe
 • 998 - straż pożarna
 • 997 - policja
 • 986 - straż miejska ( zgłaszanie m.in. bezpańskich, poranionych i padniętych zwierząt)
 • 992 - pogotowie gazowe
 • 994 - pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
 • 993 - pogotowie ciepłownicze
 • 991 - pogotowie energetyczne

Telefony zaufania:

 • 52 361 64 47 - Monar - walka z uzależnieniami
 • 52 346 71 78 - poradnia psychopedagogiczna
 • 22 628 99 99 - La Strada - prewencja handlu kobietami
 • 801 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Urząd Miasta Bydgoszczy (www.bydgoszcz.pl)

 • 52 58 58 913 - centrala Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • 800 800 404 - bezpłatna infolinia - Biuro Obsługi Mieszkańców
 • 52 58 58 702 - Bydgoskie Centrum Informacji
 • 600 794 353 - Przewodniczący Rady Osiedla Okola
 • 52 371 13 21 - informacja medyczna

ZIMA

Jadłodajnie:

 • Jadłodajnia przy Bazylice św. W. a'Paulo ul. Ossolińskich 2, 85-093 Bydgoszcz, tel.: 52 322 53 52
 • Jadłodajnia - Kuchnia św. Brata Alberta ul. Koronowska 14, 85-405 Bydgoszcz, tel.: 52 327 73 55
 • Caritas Diecezji Bydgoskiej ul. Cienista 2, 85-819 Bydgoszcz, tel.: 52 371 67 21
 • Caritas Diecezji Bydgoskiej ul. Drukarska 6, 85-005 Bydgoszcz
 • Polski Czerwony Krzyż - Stołówka ul. Floriana 18, 85-030 Bydgoszcz, tel.: 52 373 23 72
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej - Stołówka ul. Fordońska 422, 85-790 Bydgoszcz, tel.: 52 343 93 40

Schroniska i noclegownie:

 • Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422, 85-790 Bydgoszcz, tel.: 52 343 93 40
 • Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi ul. Polanka 9, 85-085 Bydgoszcz, tel.: 52 372 22 57
© okole.bydgoszcz.pl E-mail: radaosiedla@okole.bydgoszcz.pl