Statystyki


biskup Jan MICHALSKI


Gdy 100 lat temu (6 lutego) w mieszkaniu nr 4 na 2 pietrze kamienicy przy ulicy Grunwaldzkiej 39 urodził się chłopiec, któremu dwa dni później na chrzcie dano imię Jan, dzielnica Okole należała do parafii farnej, tam też został ochrzczony. W 1912 roku została ukończona budowa Kościoła pw. Świętej Trójcy. Od tej pory chłopiec związał sie na stałe z tą Świątynią, z biegiem lat coraz aktywniej uczestnicząc w jej życiu duchowym. Gdy w 1924 roku powstała parafia pw. Świętej Trójcy, objęła ona także ulicę Grunwaldzką. Obecnie jest to teren utworzonej w 1945 roku parafii pw. Świetego Wojciecha.
Jan Michalski, syn Władysława i Pelagii, po ukończeniu Szkoły Powszechnej im. Adama Mickiewicza przy ulicy Nowogrodzkiej 5, uczył się w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym przy ulicy Grodzkiej 18-20. Tam też w 1933 roku zdał maturę.
Religijna atmosfera domu rodzinnego, działalność w Solidacji Mariańskiej i niewątpliwie wpływ ks. prefekta Lucjana Kukułki skłoniły młodzieńca do studiów filozoficzno-teologicznych w Seminarium Duchowym w Gnieźnie. Po dwóch latach kontynuował je w Poznaniu. Po ukończeniu Seminarium 3 czerwca 1939 roku w Katedrze Poznańskiej przyjął święcenia kapłańskie.
Po dwóch miesiącach pracy duszpasterskiej, jako wikariusz w parafii Chojna w dekanacie kcyńskim, po wybuchu II Wojny Światowej wrócił do Bydgoszczy. Pracował jako kapelan w szpitalu wojskowym przy ul. Jagiellońskiej. Pomagał ukrywającym się żołnierzom pod zmienionym nazwiskiem opuścic miasto. Często wyjeżdżał obejmując działalnością duszpasterską i konspiracyjną (kolportaż prasy podziemnej, wysyłka paczek żywnościowych do obozów koncentracyjnych, ...), a w czasie Powstania Warszawskiego był kapelanem w oddziale "Roma" Armii Krajowej. Często z narażeniem życiea pomagał rannym Powstańcom. Jego zasługi jako żołnierza Armii Krajowej doceniło po latach Koło b. żołnierzy AK w Londynie, nadając Jemu w 1969 roku Krzyż Armii Krajowej. Pobyt w Warszawie łączył ze studiami prawa kanonicznego na konspiracyjnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Znając biegle język niemiecki służył pomocą jako tłumacz arcybiskupowi Antoniemu Szlagowskiemu w rozmowach z Niemcami, których celem była pomoc aresztowanym Rodakom.
Wkrótce po zakończeniu wojny w 1945 roku wrócił do Gniezna, wiążąc się z Kurią Metropolitalną. Pełnił w niej różne odpowiedzialne i zaszczytne funkcje i urzędy. Kontynuował studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie 31 maja 1947 roku uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. W 1975 roku Papież Paweł VI nadał Jemu godność biskupa. Konsekracja odbyła sie 21 grudnia w Katedrze Gnieźnieńskiej.


biskup Jan Michalski

Nigdy ks. biskup nie zapomniał o swoim rodzinnym mieście. "Męczeńska Bydgoszcz" - jak o niej mówił - zakorzeniona była mocno w Jego sercu. W czasie wizytacji kanonicznych, w wygłaszanych homiliach odważnie wyrażał zdecydowany sprzeciw stosowanej arogancji i bezprawiu ze strony ówczesnej władzy partyjnej i administracyjnej. Żadał przestrzegania konstytucyjnych praw, gwarancji dla społeczeństwa i ludzkiej godności. Tak było 10 czerwca 1978 roku w parafii pw. Świętych Braci Męczenników, kiedy to w czasie procesji szedł boso przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, chcąc uprościć Matkę Kościoła o zezwolenie władz na budowę kościoła w dzielnicy Bydgoszcz Wschód. Tak tez było 8 lutego 1980 roku gdy jako przedstawiciel Episkopatu ds. Duszpasterstwa Rolników, w kościele pw. Świętego Winncentego a Paulo mówił, że "rolnik polski w tym męczeńskim mieście Bydgoszczy woła do Boga, woła do wszystkich ludzi dobrej woli, by w wolnej Ojczyźnie nie był męczony, nie był poza prawem, nie był dyskryminowany".
W nocy z 19 na 20 marca 1981 roku przyjechał do Bydgoszczy by zorientowac się w sytuacji po wydarzeniach w Urzędzie Wojewódzkim. Nazajutrz odwiedził w szpitalu pobitych przedstawicieli MKZ "Solidarność". Dnia 3 maja w czasie Mszy Świętej na Starym Rynku apelował do mieszkańców: "Musimy przysiąc, że tej Konstytucji i jej zasad w tej odnowie, w tej solidarności narodu, że tego strzec będziemy. Że tego nie zaprzepaścicie !".
W stanie wojennym informował prezydenta miasta, że zamierza we wrześniu 1984 roku sprawować publiczne nabożeństwo na Starym Rynku przy pomniku Ofiar miasta i okolicy - z nad Brdy i Noteci. Zezwolenia na odprawianie Mszy Świętej nie otrzymał.
Po ukończeniu 75 lat, z dniem 1 czerwca 1979 roku ks. biskup przeszedł na emeryturę. Wiele lat wytężonej pracy spowodowało, że z dnia na dzień tracił siły. Zmarł w poznańskim szpitalu 23 sierpnia 1989 roku. Pięć dni poóźniej został pochowany na cmentarzu parafii Świętego Piotra w Gnieźnie.


Grób biskupa Jana Michalskiego

Postać biskupa Jana Michalskiego jest bliska wielu Mieszkańcom naszego Miasta. Darzony jest tutaj wielkim szacunkiem i miłością za to, że pocieszał i pomagał w najtrudniejszych chwilach (Tygodnik Solidarność, 1981). Dowodem na to jest fakt zaliczenia Jego w plebiscycie Gazety Wyborczej do grona najznakomitszych Bydgoszczan XX wieku.

Tekst i zdjęcia: Wojciech Sobolewski

© okole.bydgoszcz.pl E-mail: radaosiedla@okole.bydgoszcz.pl