Statystyki


Podstawy Prawne

Rada Osiedla Okole działa na podstawie Statutu Osiedla uchwalonego przez Radę Miasta Bydgoszczy Uchwałą Nr XLII/711/97 z dnia 24 września 1997 roku. Uchwała powyższa została zmieniona późniejszą Uchwałą Nr LXIX/1307/06 z dnia 31 maja 2006 roku. Poniżej zamieszczona jest treść tej drugiej Uchwały wraz z załącznikami, czyli z:
- Statutem Osiedla - jednostki pomocniczej Miasta Bydgoszczy,
- Regulaminem wyborów do samorządu Osiedla.


Uchwała Nr LXIX/1307/06 z dnia 31 maja 2006 roku

Statut Osiedla - jednostki pomocniczej Miasta Bydgoszczy

Regulamin wyborów do samorządu Osiedla

Zarządzenie Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 615/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 sierpnia 2012r.

© okole.bydgoszcz.pl E-mail: radaosiedla@okole.bydgoszcz.pl